10 მეტრიანი გარე ნაძვისხე

10 მეტრიანი გარე ნაძვისხე,რკინის კონსტრუქცია