12 მეტრიანი გარე ნაძვისხე

12 მეტრიანი გარე ნაძვისხე,რკინის კონსტრუქცია