5 მეტრიანი გარე ნაძვისხე

5 მეტრიანი გარე ნაძვისხე,რკინის კონსტრუქცია