6 მეტრიანი გარე ნაძვისხე

6 მეტრიანი გარე ნაძვისხე,რკინის კონსტრუქცია