6 მეტრიანი შიდა ნაძვისხე

6 მეტრიანი შიდა ნაძვისხე,რკინის კონსტრუქცია