7 მეტრიანი გარე ნაძვისხე

7 მეტრიანი გარე ნაძვისხე,რკინის კონსტრუქცია