8 მეტრიანი გარე ნაძვისხე

8 მეტრიანი გარე ნაძვისხე,რკინის კონსტრუქცია